FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Botox krem


Botox mot rynker er en av de mest populære kosmetiske behandlinger på verdensbasis. En randomisert studie fra 2010 så på effekten av topikal botox (krem) under okklusjon mot rynker rundt øynene. Botox krem ble applisert i 30 minutter hos 19 deltakere. Effekten ble sammenliknet med placebo. Behandlingen ble gjentatt etter 4 uker. Effekten ble vurdert etter 4 og 8 uker. 95% av pasientene i botox gruppen hadde 1-poeng bedring av sine rynker, sammenliknet med 15% i placebo gruppen. 50% av botox gruppen hadde en 2-poengs bedring av rynker etter 8 uker. Det var ingen bivirkninger av behandlingen. I konklusjon indikerer studien at botox i kremform (topikalt) kan ha en effekt mot rynker rundt øynene.

Brandt F et al. Efficacy and safety evaluation of a novel botulinum toxin topical gel for the treatment of moderate to severe lateral canthal lines. Dermatol Surg 2010 Dec; 36:2111 .