FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Adrenalin i lokalbedøvelse


En studie fra 2010 viser at adrenalin i lokalbedøvelse er trygt å bruke ved kirurgi på hender. Det har lenge vært trodd at adrenalin bør unngås ved håndkirurgi, for ikke å påvirke blodsirkulasjonen. Studie inkluderte mer enn 1000 pasienter som fikk håndkirurgi. Ledningsanestesi av fingre og hånd økte ikke risikoen for vaskulær sirkulasjon i hender eller fingre. Effekten av adrenalin ble sammenliknet med 500 pasienter som fikk anestesi kun med lidokain. Forekomsten av gangren og nerveskade var ikke økt i gruppen som brukte adrenalin. Studien viser at bekymringen for bruk av adrenalin er basert på en myte og teoretisk fare, og ikke faktum.

Chowdhry S et al. Do not use epinephrine in digital blocks: Myth or truth? Part II. A retrospective review of 1111 cases. Plast Reconstr Surg 2010 Dec; 126:2031.