FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Laserbehandling av øyelokk


En studie fra 2011 så på fraksjonert CO2 laserbehandling av rynker på nedre øyelokk. Totalt 25 pasienter ble inkludert. De ble behandlet for rynker og aldersforandringer på nedre øyelokk. Behandlingen ble gjentatt med 6-8 ukers intervall inntil de hadde oppnådd et godt resultat. Gjennomsnittlig antall behandlinger var 2.4. De ble vurdert 6 måneder etter sist behandling. Resultat ble vurdert fra 1-4, der 1 var det beste. Kosmetisk resultat ble forbedret fra 3.6 før behandling til 1.2 etter behandling. Studien viser at man kan oppnå dramatisk forbedring av rynker på øyelokk ved bruk av fraksjonert laserbehandling. Det er dog behov for mer enn en behandling for et optimalt resultat.

Tierney EP et al. Treatment of lower eyelid rhytids and laxity with ablative fractionated carbon-dioxide laser resurfacing: Case series and review of the literature. J Am Acad Dermatol 2011 Apr; 64:730.