FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Methotrexate og graviditet


Methotrexate brukes i behandling av flere dermatologiske og revmatologiske sykdommer. Dette inkluderer psoriasis.  Pasienter som får methotrexate må unngå å få barn grunnet risiko for skader på fosteret. En studie fra 2011 så på viktigheten av dette hos menn som tar methotrexate.  Totalt ble 42 fødsler analysert der totalt 40 fedre hadde brukt methotrexate under konsepsjon. Disse graviditetene resulterte i 36 fødsler, 3 spontanaborter og 3 elektive aborter. Ingen fosterskadelige effekt ble observert hos noen av barna. I konklusjon synes risikoen ved å ta methotrexate for menn som får barn relativt lav. Dette er dog en relativt liten publikasjon, så inntil mer data foreligger vil man fortsatt fraråde pasienter å få barn mens man tar methotrexate – også menn.  Nåværende retningslinjer tilråder at man slutter med methotrexate 3 måneder før planlagt graviditet, og at man bruker kondom under samleie mens kvinnen er gravid.

Beghin D et al. Paternal exposure to methotrexate and pregnancy outcomes. J Rheumatol 2011 Apr; 38:628.