FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Solbeskyttelse hos barn


En publikasjon fra anerkjente Pediatrics så på viktigheten av solbeskyttelse hos barn. Forfatterne kommenterer at spedbarn, og barn under 3 års alder har redusert toleranse for ultrafiolett bestråling sammenliknet med voksne. Soleksponering i ung alder har vært assosiert med økt antall føflekker, og kan øke risikoen for hudkreft senere i livet. De anbefaler bruk av solfaktor 15 eller høyere.

Paller AS et al. New insights about infant and toddler skin: Implications for sun protection. Pediatrics 2011 Jun 6; [e-pub ahead of print]