FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Psoriasis gen?


En studie fra 2011 publisert i anerkjente New England journal of Medicine rapporterer en ny genmutasjon som kan være assosiert med psoriasis. Forskerne identifiserte et område på kromosom 2 som var endret hos alle pasienter med en variant av pustuløs psoriasis. De identifiserte en mutasjon i interleukin-36 reseptoren, som kunne føre til en økt produksjon av IL-8. IL-8 øker betennelse i huden med såkalte nøytrofile celler som er delaktige i utviklingen av psoriasis.

Marrakchi S et al. Interleukin-36–receptor antagonist deficiency and generalized pustular psoriasis. N Engl J Med 2011 Aug 18; 365:620.