FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Blodfortynnende og operasjon


En publikasjon fra 2011 så på sikkerheten ved hudkirurgiske operasjon hos pasienter som står på blodfortynnende. Studien inkluderte pasienter på Albyl-E, plavix og marevan. Forekomsten av blødning under og 24 timer etter operasjon var veldig lav (0.89%) både på marevan og plavix. Risikoen var 40 ganger høyere hos pasienter som tok begge medikamentene på en gang. Albyl-E var ikke assosiert med blødningskomplikasjoner studien. Ingen alvorlige blødninger ble registrert. I konklusjon kan man si at hudkirurgiske prosedyrer er trygt hos pasienter som står på blodfortynnende. For de fleste operasjoner i huden er det ikke nødvendig å seponere disse medikamentene.

Bordeaux JS et al. Prospective evaluation of dermatologic surgery complications including patients on multiple antiplatelet and anticoagulant medications. J Am Acad Dermatol 2011 Sep; 65:576.