FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Systemisk behandling av atopisk eksem


En studie fra 2011 så på bruk av methotrexate og imurel i behandling av atopisk eksem. 43 pasienter deltok i studien. Alle deltakerne var over 18 år, med en gjennomsnittlig alder på 40. De hadde alle en utbredt atopisk eksem med signifikant innvirkning på  livskvaliteten. Halvparten ble behandlet med methotrexate (20 mg x1/uke) og halvparten med Imurel (2.2 mg/kg/dag). Lokalbehandling ble gitt samtidig. Hva gjelder effekt ble det ikke funnet noen statistisk forskjell mellom behandlingene. Gjennomsnittlig forbedring av SCORAD var 42% på methotrexate og 39% på imurel etter 12 ukers behandling. Pasienter i methotrexate gruppen hadde dog brukt mer kortisonkrem samtidig. Ingen alvorlige infeksjoner eller bivirkninger ble registrert. I konklusjon synes både imurel og methotrexate å være aktuelle behandlinger for alvorlig atopisk eksem.

Schram ME et al. A randomized trial of methotrexate versus azathioprine for severe atopic eczema. J Allergy Clin Immunol2011 Aug; 128:353.