FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Cellcept og kronisk elveblest


En studie fra 2011 så på effekten av cellcept (mycofenolate mofetil) for pasienter med kronisk elveblest (urtikaria). Studien inkluderte 19 pasienter med kronisk elveblest, hvorav 11 hadde fått konstatert autoimmun urtikaria. De ble behandlet med cellcept i eskalerende doser opp til 3 gram to ganger daglig. Av deltakerne responderte 17 pasienter, med en gjennomsnittlig dosering på 2000 mg per dag. Selv om studien er liten, indikerer den at cellcept kan vurderes for pasienter med kronisk elveblest som ikke responderer på annen behandling.                                 

Zimmerman AB et al. The use of mycophenolate mofetil for the treatment of autoimmune and chronic idiopathic urticaria: Experience in 19 patients. J Am Acad Dermatol 2011 Jul 23; [e-pub ahead of print].