FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Ny behandling av rosacea


En studie fra 2011 så på bruken av Brimonidine tartrate mot rødhet i huden ved rosacea. Brimonidine tartrate er en selektiv α2-adrenerg agonist som fører til karsammentrekning (vasokonstriksjon). Totalt 122 pasienter med uttalt rødhet og rosacea deltok i studien. De appliserte kremen en gang daglig. Virkestoffet førte til en signifikant reduksjon i rødhet sammenliknet med placebo. En andre studie på 260 pasienter viste tilsvarende resultat. Applikasjon mer enn en gang daglig gir ikke noe bedre resultat Det var få bivirkninger. Dette er en svært spennende rapport, på en mulig ny behandling for pasienter med rosacea. Vi følger dette med interesse!

Fowler J et al. Once-daily topical brimonidine tartrate gel 0.5% is a novel treatment of moderate to severe facial erythema of rosacea: Results of two multicenter, randomized, and vehicle-controlled studies. Br J Dermatol 2011 Nov 2; [e-pub ahead of print].