FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Roaccutan mot kviser og hørsel


En studie fra 2011 undersøkte om isotretinoin (roaccutan) som brukes mot kviser kan påvirke hørsel. Forskerne undersøkte 15 menn og 23 kvinner med moderat til alvorlig akne vulgaris. Pasienter med kjente hørselssykdommer ble ekskludert. Pasientene ble behandlet med 0.5-0.75 mg/kg/dag isotretinoin i 3 måneder, og hørselen ble vurdert med audiometri. Av interesse fant undersøkerne faktisk forbedret hørsel under behandling med isotretinoin. I konklusjon foreligger det ikke holdepunkter at isotretinoin påvirker hørsel i negativ forstand.

Karabulut H et al. The effect of oral isotretinoin (13-cis retinoic acid) on hearing systems in patients with acne vulgaris: A prospective study. Int J Dermatol 2011 Sep; 50:1139.