FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hårtap og arv


En publikasjon fra 2011 så på sammenhengen mellom gener og arvelig hårtap hos menn. De viktigste genene for hårtap ligger på X-kromosomet og koder for androgen reseptorer og ectodysplasin A2 reseptor. Et noe mindre viktig gen er det såkalte paired box 1 (PAX1) på kromosom 20. Forskere i tyskland har nylig funnet andre gener som kan være medvirkende. Det inkluderer AR/EDA2R genet på kromosom 7.  

Brockschmidt FF et al. Susceptibility variants on chromosome 7p21.1 suggest HDAC9 as a new candidate gene for male-pattern baldness. Brit J Dermatol 2011 Oct 27;