FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Biologiske medisiner og infeksjoner


En stor publikasjon fra 2011 i anerkjente JAMA så på sammenhengen mellom biologiske medisiner som motvirker TNF-α, og forekomsten av infeksjon. Dette inkluderer medisiner som enbrel, humira og remicade. Studien sammenliknet forekomst av infeksjon relaterte innleggelser på sykehus de første 12 månedene etter oppstart av behandling. Forekomsten ble sammenliknet med en gruppe pasienter som tok andre medisiner som leflunomide, sulfasalazine, imurel og plaquenil. Forskerne fant ingen økt risiko for alvorlige infeksjoner hos pasienter som brukte TNF-α antagonister. Studien har en del svakheter, men indikerer at risikoen for infeksjon er lav. Resultatene er i motsetning til tidligere studier som har vist en noe økt risiko for infeksjon. Endelig konklusjon kan ikke fattes enda.

Grijalva CG et al. Initiation of tumor necrosis factor-α antagonists and the risk of hospitalization for infection in patients with autoimmune diseases. JAMA 2011 Nov 6;