Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Solarium og hudkreft


En studie fra 2011 så på sammenhengen mellom bruk av solarium og skader på arvematerialet som kan føre til hudkreft. Solarium er i dag definert av WHO som et karsinogen. Solarium inneholder UVA1 bølgelengder, der industrien hevder risikoen for hudkreft er lav. Forskerne så på mutasjoner og skader i arvematerialet ved eksponering for UVA1 stråler. Et lite hudområde på 12 deltakere ble eksponert for UVA1 og UVB stråler i tilsvarende doser som i solarium. Hudprøver ble tatt rett etter eksponering, og undersøkt med tanke på solskader. Forskerne fant økt mengde cyclobutane thymine dimers som er assosiert med mutasjoner som gir hudkreft. Ved UVA1 eksponering var disse forandringene i de nedre delene av overhuden (epidermis), mens ved UVB eksponering i øvre del av overhuden. UVB produserte 4 ganger høyre cyclobutane thymine dimers sammenliknet med UVA. Både UVA1 og UVB aktiverte reparasjonsmekanismer i huden for å reparere DNA skade. Studien viser at både UVB og UVA1 påvirker keratinocyttene (hudcellene). Hudskade ved UVA1 ligger dypere i huden enn ved UVB. En bekymring er at stamcellene som kan gi opphav til hudkreft ligger i de nedre delene av overhuden.

Tewari A et al. UVA1 induces cyclobutane pyrimidine dimers but not 6-4 photoproducts in human skin in vivo. J Invest Dermatol 2011 Oct 6;