FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Laserbehandling mot hypertrofiske arr


Flere lasere har vært forsøkt i behandling av hypertrofiske arr. British Journal of Dermatology så nylig på hvilken dokumentasjon som finnes for slik behandling. Tretten artikler ble gjennomgått. Best evidens finnes for bruk av såkalt karlaser (fargelaser). Det finnes også rapporter å bruk av fraksjonert laserbehandling, CO2 laser, Nd:YAG laser og Erbium:YAG laser. Best evidens finnes ved bruk av fargelaser med bølgelengde 595 nm. Dette er bølelengden som brukes av moderne karlaser. Slik behandling kan kombineres med injeksjon av kortison i arr, og er spesielt nyttig for rødhet. Ytterligere studier på bruk av laser mot fortykkede arr trengs. 

Vrijman C, Van Drooge AM, Limpens J et al. Laser and intense pulsed light therapy for the treatment of hypertrophic scars: a systematic review. Br J Dermatol. Volume 165, Issue 5, pages 934–942, November 2011