FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Methotrexate vs. Remicade mot psoriasis


En studie fra 2011 sammenliknet effekten av remicade (infliximab) med methotrexate i behandling av utbredt psoriasis. Studien inkluderte 868 pasienter. De ble behandlet enten med remicade (5 mg/kg infusjon uke 0, 2, 6, 14 og 22) eller methotrexate 15 mg x1/uke. Endepunktet i studien var en 75% reduksjon i PASI etter 16 uker. Flere pasienter oppnådde PASI 75 i remicade gruppen (78%) enn med methotrexate (42%). Livskvalitets mål var også bedre i remicade gruppen. 

Barker J et al. Efficacy and safety of infliximab vs. methotrexate in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: Results of an open-label, active-controlled, randomized trial (RESTORE1). Br J Dermatol 2011 Nov; 165:1109.