FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Eksisjonsmarginer og føflekkreft


En studie i anerkjente Lancet så på eksisjonsmarginer ved tykke melanomer (føflekkreft). Målet med studien var å bekrefte optimal eksisjonsmarginer for melanomer tykkere enn 2 mm. Totalt 936 pasienter ble inkludert, og behandlet med enten 2 cm eller 4 cm eksisjonsmarginer. Endepunktet var overlevelse, med en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 6.7 år. Overlevelsen var tilsvarende i begge grupper. Publikasjonen konkluderer med at en 2 cm eksisjonsmargin er tilstrekkelig for pasienter med føflekkreft tykkere enn 2 mm.

Gillgren P et al. 2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: A randomised, multicentre trial. Lancet 2011 Oct 24;