FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Isotretinoin mot kviser og risiko for blodpropp


En studie fra 2011 så på forekomsten av blodpropp hos pasienter som tar isotretinoin (roaccutan) mot kviser. Studien inkluderte 30.496 pasienter fra et kanadisk register. Ingen økt risiko for hjerte-karsykdommer, slag eller blodpropp ble funnet. I konklusjon er det ingen holdepunkter for at bruk av isotretinoin (roaccutan) mot kviser øker risikoen for hjerte og karsykdom.

Bérard A et al. Isotretinoin and the risk of cardiovascular, cerebrovascular and thromboembolic disorders. Dermatology2011 Oct; 223:45.