FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Xolair og elveblest


En studie fra 2011 så på effekten av omalizumab (xolair) for kronisk elveblest. Forfatterne rapporterer at en enkelt dose hos enkelte kan føre til en signifikant forbedring. Vi vet at 30-50% av alle pasienter med kronisk elveblest produserer antistoffer (IgG) mot IgE og dets reseptor. Omalizumab (xolair) er en biologisk medisin som blokkerer binding av IgE til sin reseptor. Medikamentet er godkjent i behandling av astma. Resultat er en reduksjon i frigjøring av histamine og inflammatoriske mediatorer. I denne randomiserte studien ble 90 pasienter med kronisk elveblest inkludert. Halvparten fikk placebo og halvparten xolair (dosering x1/dag i dosering 75, 300 eller 600 mg). Pasienter som fikk dosering 300-600 mg hadde en signifikant forbedring av sin elveblest. Best effekt ble registrert i gruppen som fikk 300 mg. Det var ingen alvorlige bivirkninger. Studien indikerer at omalizumab (xolair) kan ha effekt i behandling av kronisk idiopatisk elveblest. Optimal dosering er ikke kjent, og medikamentets høye pris er fortsatt en hindring.

Saini S et al. A randomized, placebo-controlled, dose-ranging study of single-dose omalizumab in patients with H1-antihistamine–refractory chronic idiopathic urticaria. J Allergy Clin Immunol 2011 Sep; 128:567.