FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Dødlighet og medikamentbivirkning hos barn


Stevens-Johnson syndrome og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) er to alvorlige medikamentbivirkninger. En studie fra 2010 fant at dødlighet var lavere hos barn enn hos voksne. Totalt var 55 tilfeller inkludert i studien. De vanligste medikamentene som utløst reaksjonene var antiepilepsi medikamenter, sulfonamider og antibiotika. Det var også rapportert tilfeller assosiert med mycoplasma pneumonia eller HSV. 26 av barna hadde langtidskomplikasjoner som inkluderte hypopigmentering og arrdannelse (42%) og øyeproblemer (27%). En pasient døde. Dødligheten ved Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse var lavere hos barn enn hos voksne. Allikevel hadde over halvparten av barna langtidskomplikasjoner.

Finkelstein Y et al. Recurrence and outcomes of Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in children.Pediatrics 2011 Oct; 128:723.