Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Kontakteksem og bruk av barnesete i bil


En publikasjon fra 2011 så på forekomst av kontakteksem som følge av bilseter hos spedbarn. Forfatterne rapporterte 21 barn (alder 3-14 måneder) som utviklet kontakteksem som følge av barnesete i bilen. Varigheten av eksemet var 1-7 måneder. Tolv av barna hadde en bakgrunn av atopisk eksem. Alle pasientene utviklet bilaterale og symmetriske eksem forandringer på områdene som var i kontakt med bilsete. De vanligste områdene som ble rammet var lår, albuer og bakside av hodebunn. Produsentene av bilsetene ville ikke oppgi hva bilsetene var laget av. I konklusjon bør man vurdere kontakteksem mot bilsete som en mulig årsak ved denne type eksem hos spedbarn. Et barriere materiale kan forhindre utslettet.

Ghali FE. "Car seat dermatitis": A newly described form of contact dermatitis. Pediatr Dermatol 2011 May/Jun; 28:321.