FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Methotrexate og elveblest


En studie fra 2011 så på effekten av Methotrexate for pasienter med kronisk elveblest (urtikaria). Dette var en liten studie på 8 personer (2 menn og 6 kvinner) med langvarig kronisk elveblest. Ingen av pasientene hadde hatt tilstrekkelig effekt av antihistaminer. Gjennomsnittlig varighet av elveblest var 12 +/- 8 måneder. Pasientene ble behandlet med methotrexate i en gjennomsnittlig dosering på 15 mg/uke i gjennomsnittlig 4.5 måneder. Komplett respons ble observert hos 7 av 8 pasienter. Ingen alvorlige bivirkninger ble registrert. Selv om studien er liten indikerer den at methotrexate kan være nyttig i behandling av kronisk elveblest.

Sagi L, Solomon M, Baum S et al.  Evidence for methotrexate as a useful treatment for steroid-dependent chronic urticaria. JDD. Acta Derm Venereol. 2011 May;91(3):303-6.