FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Nevus sebaceus og hudkreft


Nevus sebaceus er en vanlig medfødt hamartom i huden. Det rammer særlig hodebunn, ansikt og hals. Det finnes rapporter på utvikling av hudkreft i disse hudforandringene, og da spesielt basaliom (basalcellekreft). En studie fra 2009 så på forekomst av basaliomer hos pasienter med nevus sebaceus. Forskerne gjennomgikk alle pasienter de hadde hatt med nevus sebaceus de hadde fjernet over 18 år, og så på forekomsten av basaliomer og andre hudforandringer. Totalt ble 651 nevus sebaceous lesjoner inkluderte i studien fra 631 pasienter og 690 eksisjoner. Fem pasienter (0.8%) hadde et identifiserbart basaliom (gjennomsnittlig alder 12.5 år). Syv pasienter (1.1%) hadde syringocystadenoma papilliferum (gjennomsnittlig alder 8.8 år). I konklusjon viser studien at nevus sebaceous kan utvikle snille former for hudkreft, og således virker eksisjon å anbefale. Tidspunkt for eksisjon må individualiseres.

Rosen H, Schmidt B, Lam HP et al. Management of nevus sebaceous and the risk of Basal cell carcinoma: an 18-year review. Pediatr Dermatol. 2009 Nov-Dec;26(6):676-81. Epub 2009 Jul 20.