FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Minoxidil mot hårtap hos kvinner


Recrea forte (minoxidil) er ofte brukt for hårtap hos kvinner og menn. En studie nylig publisert i Blue Journal fra USA sammenliknet effekten av applikasjon av minoxidil 5% en gang daglig med applikasjon to ganger daglig med 2% minoxidil hos kvinner. Totalt 113 kvinner ble inkludert. Etter 24 ukers behandling ble en gangs applikasjon av 5% minoxidil funnet like effektiv som applikasjon to ganger daglig med svakere konsentrasjon. Blume-Peytavi U, Hillmann K, Dietz E et al. A randomized, single-blind trial of 5% minoxidil foam once daily versus 2% minoxidil solution twice daily in the treatment of androgenetic alopecia in women. Journal of the American Academy of Dermatology Vol. 65, Issue 6, Pages 1126-1134.e2