FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Pityriasis rosea, aciclovir og erythromycin


En studie fra 2010 så på effekten ved å behandle pityriasis rosea med erythromycin eller aciclovir. Inkluderte pasienter med pityriasis rosea ble behandlet med et av disse medikamentene og resultatet dokumentert. Totalt 30 pasienter deltok i studien (15 menn og 15 kvinner). Etter åtte uker hadde 13 pasienter som fikk aciclovir gått i remisjon av utslett, mens i erythromcin gruppen var kun 6 pasienter blitt bra. Det var altså en større andel av pasientene som fikk aciclovir som hadde respondert enn pasienter som fikk erythromycin. Dette er en liten studie, så endelig konklusjon om aktuelle behandlinger kan ikke tas. Pityriasis rosea er også et utslett som går tilbake av seg selv uten behandling.

Ehsani A, Esmaily N, Noormohammadpour P et al. The comparison between the efficacy of high dose acyclovir and erythromycin on the period and signs of Pityriasis rosea. Indian J Dermatol. 2010 Jul-Sep;55(3):246-8.