Kunst i klinikken

Oslo Hudlegesenter

Kunst i klinikken

Oslo Hudlegesenter har gleden av å dele 25 egne litografier fra kunstneren Ludvig Eikaas med våre pasienter og ansatte. Eikaas er en sentral maler, kunstprofessor og grafiker i Norsk kunsthistorie. Han regnes som en av Norges største grafikere og en sentral kunstner i siste halvdel av 1900-tallet. Hans kunstverk og geni er representert ved Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Heni-Onstad senteret, Brooklyn Museum of Art, Uffizie-musset i Firenze og amerikanske Wind Symphony Orchestras sin samling.

Bakgrunn

Eikaas debuterte i 1946 og var kunstprofessor ved kunstakademiet. Han nevnes i dag blant flere eksepsjonelle grafikere etter Edvard Munch og Nikolai Astrup. Eikaas anses som en pioner innen norsk modernisme, og er mest kjent for sin nonfigurative kunst. Hans verk presenteres ved Eikaasgalleriet i Jølster med over 800 verk, grafiske trykk, malerier, skulpturer og trykkplater.

Kunstneren

Eikaas sin kunst kjennetegnes av originalitet, variasjon og sans for humor. Hans verk inkluderer flere selvportrett, non-figurative malerier og mange portrett. Han var gift med tekstilkunsteren Synnøve Anker Aurdal.

"Hudfaget og kunsten av morfologisk diagnostikk henger tett sammen"