Paracet

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Paracet

Paracet
Paracet er et legemiddel med virkestoffet Paracetamol.  Paracet har en smertestillende effekt, og reduserer feber. Medikamentet finnes som tabletter, mikstur og stikkpiller.
 


Hvordan brukes Paracet

Brukes som forskrevet av lege. 

Paracet