Partenolid

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Partenolid  

TRUE TEST® viser at du har kontaktallergi mot partenolid

Når partenolid kommer i kontakt med huden kan du få eksem. Kortvarig eller sporadisk kontakt trenger ikke forårsake problemer. 

 

Hvor finnes partenolid? 

Partenolid er et sesquiterpene lakton som forekommer naturlig i høye konsentrasjoner i kurvplanten matremblad (Tanacetum parthenium), som stoffet henter navnet sitt fra. Matremblad er godt kjent i naturmedisin og kosmetikk. Partenolid finnes også i andre planter fra kurvplantefamilien og fra magnoliafamilien over hele verden, og stoffet kan brukes til å avdekke planter som tilhører disse slektene og ekstrakter fra disse plantene som brukes i bl.a. kosmetikk og lokalt virkende medisiner.  

 

Hvordan unngå partenolid

Unngå kontakt med kosmetikk og lokalt virkende medisiner som inneholder ekstrakter fra planter fra kurvplantefamilien (Asteraceae), spesielt matremblad. (Hobby)gartnere bør skjerme huden ved å bruke beskyttende hansker når de håndterer planter fra Asteracea og Magnolicea. Plantepartikler kan forårsake luftbårent allergisk kontakteksem.

 

Mistenker du at du eksponeres for dette allergenet på arbeidsplassen, bør du rådføre deg med din arbeidsgiver. 

 

Informer helsepersonell om at du er allergisk mot partenolid. 

 

Vær oppmerksom på 

  • Partenolid
  • Tanacetum parthenium
  • Chrysanthemum parthenium (INCI-betegnelse) 
  • Matremblad

 

Andre planter du kan reagere på 

  • Asteracea / Compositae (arter: Ambrosia, Anthemis, Arctotis, Inula, Tanacetum)
  • Magnoliaceae (arter: Magnolia, Michelia). 

 

Denne listen er ikke fullstendig.

 

Når du kjøper produkter som kan komme i kontakt med huden, undersøk alltid innholdsfortegnelsen for å se om den inneholder noe fra listen ovenfor. Er du i tvil kan du kontakte apoteket eller din lege for alternative produkter. 

 

Denne informasjonen erstatter ikke informasjon gitt av din lege, men skal kun sees som et supplement til denne. 
 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo