Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Pemfigus vegetans


Pemfigus vegetans er en sjelden variant av pemfigus vulgaris. 


Hva er symptomene?


Pemfigus vegetans rammer i hovedsak hudfolder som lyske og armhuler. Tilstanden kan også affisere hodebunn og ansikt. Utslettet ses som blemmer og sårdannelse i huden, og med tid kan det ved denne typen danne seg utvekster i huden.


Hvordan stilles diagnosen?


Diagnosen stilles av hudlege, og kan bekreftes ved hudprøve og blodprøver.


Hvordan behandles tilstanden

Pemfigus vegetans følger tilsvarende behandlingsplan som pemfigus vulgaris.

Pemfigus vegetans23-02-2016