Penicillin

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Penicillin  

 
Penicillin

Penicillin er et antibiotikum med virkestoffet benzylpenicillin. Det brukes til behandling av ulike infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier.


Hvordan brukes Penicillin

Brukes som forskrevet av lege. 

 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo