Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Picato gelPicato

Picato er en ny gel til bruk mot ikke-hyperkeratotiske aktiniske keratoser hos voksne. Inneholder virkestoffet Ingenolmebutat.
 

Hvordan brukes Picato

Brukes etter tilrådning fra lege. 23-02-2016