Picato

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Picato

Picato

Picato er en ny gel til bruk mot ikke-hyperkeratotiske aktiniske keratoser hos voksne. Inneholder virkestoffet Ingenolmebutat.


Hvordan brukes Picato

Brukes etter tilrådning fra lege. 

Picato