FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Pimecrolimus for atopisk eksem hos spedbarn og unge barn


Topikale calcineurin hemmer som elidel (pimecrolimus) og protopic er godkjent som behandling for atopisk eksem hos voksne og barn over 2 år. De har også blitt brukt hos yngre barn, men uten langtidsstudier som dokumenterer effekt og trygghet. En større studie fra 2015 undersøkte 2400 spedbarn behandlet med 1% pimecrolimus krem sammenliknet med kortisonkremer. Effekten av behandlingen var lik i begge grupper, og forekomst av bivirkninger tilsvarende. Det var noe høyere forekomst av infisert eksem, brennkopper og bronkitt hos barn behandlet med pimecrolimus. Studien gir ikke nærmere konklusjon av pimecrolimus har noen fordel over kortisonkremer i denne aldersgruppen.

Sigurgeirsson B, Boznanski A, Todd G, et al. Safety and efficacy of pimecrolimus in atopic dermatitis: a 5-year randomized trial. Pediatrics 2015; 135:597.