Pityriasis rosea

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Pityriasis rosea

Pityriasis rosea er en vanlig hudtilstand, med høyest forekomst hos friske mennesker mellom10-35 år. Utslettet begynner vanligvis med en såkalt moderflekk hos ca 50%, denne  varierer i størrelse fra 1-10 cm.

Hvordan ser Pityriasis rosea ut?

De er vanligst å få på lårene eller på ryggen. Moderflekken har
typisk fin skjelling i midten, og skjelling i kantene. Den misoppfattes ofte som en Ringorminfeksjon i huden (soppinfeksjon). Det er mer uvanlig å få Pityriasis rosea i ansiktet og i hodebunnen, men det forekommer.

Årsak

Vi vet ikke hva som er årsaken til tilstanden, men spekulerer på
om det kan være relatert til et virus.

Hva er et normalt forløp av Pityriasis rosea?

Et vanlig utbrudd varer 6-8 uker. Utslettet går tilbake av seg selv.


Trenger man behandling?

Vi pleier ikke å gi noen behandling mot Pityriasis rosea da tilstanden er ufarlig og går over. Det er beskrevet at en antibiotikakur med Ery-Max reduserer varigheten på utbruddet. Likevel ser vi sjelden grunn til å gi antibiotika. En mild kortisonkrem kan dempe kløe om har dett. Utslettet går ikke raskere tilbake ved bruk av kortisonkrem. Sollys kan gjøre tilstanden raskere bra.


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo