Pityriasis rotunda

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Pityriasis rotunda

Hvem rammes av Pityriasis rotunda?

Tilstanden er svært sjelden i Europa. De som er beskrevet i litteraturen er i alderen mellom 20 og 45 år. Alderen varierer imidlertid fra 2 til 89 år. Den største gruppen pasienter rapportert kommer fra Sardinia. Varigheten av lidelsen varierer fra noen få måneder til over 20 år, med forverring om vinteren.

 

Årsak

Årsaken er ukjent. De fleste hudleger anser tilstanden for å være en variant av Iktyose. Noen tilfeller har vært assosiert med underliggende kreft, infeksjon, leversykdom eller ernæringssvikt.

 

Finnes det ulike typer?

Noen deler tilstanden inn i 2 kliniske hovedtyper. Type 1 rammer i hovedsak mørkhudede og de med asiatisk opprinnelse. De får hyperpigmenterte mørke flekker i huden, og rundt 30 % av tilfellene er assosiert med underliggende kreft eller sykdom. Type 2 rammer i hovedsak de med kaukasisk opprinnelse. De som rammes får hypopigmenterte hvite flekker i huden, og det er ofte en familiær opphopning. Det er her ikke noen assosiasjon med en underliggende sykdom.

Hvilke andre tilstander kan likne?

Pityriasis rotunda kan likne på flere andre hudlidelser. De inkluderer tinea versicolor,ringorm, Nummulat eksem, erythrasmapityriasis rosea og visse legemiddelreaksjoner.


Hvordan behandles Pityriasis rotunda?

Behandlingen er en utfordring, og man må ofte prøve seg frem med ulike behandlinger. Kortisonkremer, soppdrepende midler, avskjellende oppløsninger og topikale retinoider har alle vært forsøkt med varierende respons. Enkelte tilråder bruk av kremer med fruktsyrer kombinert med A-vitamintabletter. I de tilfellene der Pityriasis rotunda har vært assosiert med en indre sykdom, finnes det rapporter om at hudlidelsen går bort når den indre sykdommen behandles. 
 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo