Porokeratose

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Porokeratose

Hva er symptomene på porokeratose?

Det er beskrevet seks forskjellige typer Porokeratose. Den vanligste typen (Porokeratose av Mibelli) kjennetegnes av større harde og rue flekker i huden. Barn er spesielt utsatt, og utslettet begrenser seg vanligvis til et lite område av huden. Det er videre beskrevet en disseminert type som rammer større deler av kroppen med mindre flekker, en lokalisert type til hendene og føttene og en type der utslettet forekommer i lineære formasjoner i huden. Typisk for Porokeratose er at flekkene har en opphøyd og ru ytterkant. Utslettet gir vanligvis ingen symptomer.
 

Hva er årsaken til Porokeratose?

Årsaken er ukjent. Utslettet skyldes en unormal dannelse av det øverste hudlaget bestående av proteinet Keratin.
 

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen mistenkes ved undersøkelse av huden, og kan bekreftes ved en hudprøve (biopsi).


Hvilke andre tilstander kan likne på Porokeratose?

Porokeratose kan være vanskelig å skille fra andre utvekster i huden. Dette inkluderer tilstander som seboreiske keratoservorterguttate psoriasis, Sarcoidose og lichen planus.


Porokeratose og hudkreft

Det er i litteraturen beskrevet en økt risiko for hudkreft hos pasienter med Porokeratose. Dette inkluderer økt risiko for Morbus Bowen, plateepitelkarsinom  og basaliom.


Behandling

Behandling av Porokeratose er utfordrende. Utslettet i seg selv gir få symptomer. Alle med bekreftet diagnosen bør følges opp av en hudlege med tanke på økt risiko for hudkreft. Det er viktig å praktisere god solbeskyttelse. Valg av behandling vil avhenge av lokalisasjon, utbredelse og alder. Behandling kan inkludere kirurgi, frysebehandling, elektrokirurgi, krembehandling (Efudix, aldara), fotodynamisk behandling eller CO2 laserbehandling. 

 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo