Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

PrednisolonHva er Prednisolon


Prednisolon
er et kortikosteroid, ofte benevnt kortison. Medikamentet brukes ved en rekke hudsykdommer som har sammenheng med overaktivitet i hudens immunsystem. Medikamentet brukes ved akutte, kraftige hudreaksjoner som ved f.eks legemiddelreaksjoner og elveblest. Kortison brukes også ved kroniske blemmesykdommer i huden, bindevevsykdommer og eksem.Virkning og egenskaper


Kortison er et hormon som normalt forekommer i kroppen vår og som produseres i binyrene. Kortison har betennelsesdempende og immunregulerende virkning. Virkningen kommer relativt raskt. Behandling med kortison er ikke nødvendigvis helbredende, men gir lindring av kortere eller lengre varighet.Dosering


Dosen varierer avhengig av hvilken tilstand som behandles. Vanligvis varier dosen mellom 5 og 60 mg daglig fordelt på en eller to doser. Korte kurer starter ofte på 20-40 mg og trappes ned over 2-3 uker.Ved langtidsbehandling forsøker man å finne minste effektive vedlikeholdsdose for å redusere faren for bivirkninger. Dersom medikamentet er brukt lenger enn en måned, må man ikke avslutte behandlingen brått, men trappe ned i samråd med lege.Hvordan tar man medikamentet


Kortison finnes som tabletter og tas til måltid. Dosen tas en eller to ganger daglig. Hvis dosen tas en gang daglig, tas denne om morgenen.Kontroll og oppfølging


Hyppigheten av kontroller og hvilke prøver som skal tas i denne forbindelse må avtales individuelt, da dette er avhengig både av sykdommen og kortisondosen. Det er vanlig med regelmessig kontroll av blodsukker, blodtrykk og urinprøve.Bivirkninger


Bivirkningene og graden av disse avhenger av dosering og behandlingslengde. Kortvarig behandling i lav dosering gir sjelden bivirkninger. Det første døgnet kan en oppleve forbigående ansiktsrødme og hjertebank. Ved lengre tids behandling og høyere dosering er bivirkninger mer vanlig. Hyppigst er vektøkning, både pga. økt appetitt og pga. væskeopphopning i kroppen. Magesår, blåmerker, synsforstyrrelser, forbigående sukkersyke, stemningsendringer, kviser og menstruasjonsforstyrrelser kan forekomme. Stort sett opphører bivirkningene når man slutter med kortison.

Langtidsbehandling kan medføre benskjørhet, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og endret fettfordeling med "måneansikt". Huden blir tynnere og en utvikler lettere hudblødninger.


Forsiktighet


Kortison tatt sammen med preparater som inneholder acetylsalicylsyre (Albyl-E®, Novid® etc) og betennelsesdempende preparater,såkalte NSAID's (Voltaren®, Naprosyn®, Celebra® etc) gir høyere risiko for blødninger fra mage/tarm og bør unngås.

Det er spesielt viktig at pasienter med magesårstendens, infeksjoner, psykiske problemer, diabetes, hjerte- eller nyresvikt og benskjørhet, følges opp nøye av lege under behandling. Medikamentet kan brukes under svangerskap og amming under nøye kontroll og på streng indikasjon i doser helst under 20 mg daglig. 

Ta kontakt med lege hvis…du får mistanke om alvorlige bivirkninger eller symptomer på annen sykdom, spesielt infeksjonssykdom eller symptomer på magesår. 


Gode råd


På grunn av faren for utvikling av benskjørhet ved langtidsbehandling er det i dag vanlig å kombinere behandlingen med kalktilskudd f. eks. Calcigran® tyggetabletter 500 mg, 2 tabletter daglig. 

23-02-2016