Nettbutikk | Product Detail Page

Kojic acid (Hydroquinone)

Kojicsyre og Hydroquinone er nyere virkestoffer for å bleke uønskede pigmenteringer i huden. Kojicsyre ble første gang utvunnet i 1989 fra en sopp i Japan med navn Koji. Kojicsyre produseres også ved fermentering av ris. Virkestoffet har en blekende effekt på mørke flekker og hyperpigmentering.

Hvordan virker Kojicsyre og Hydroquinone?
Virkestoffet hemmer enzymet Tyrosinase i huden.Dette enzymet omdanner Tyrosin til Melanin (pigment i huden). Ved å blokkere Tyrosinase har Kojic acid en blekende effekt og gir huden en jevn farge. Kojic acid forhindrer også nydannelse av mørke flekker i huden (hyperpigmentering) og er en antioksidant. Brukt sammen med Glykolsyre har Kojicsyre vist tilsvarende effekt som Hydroquinone i kliniske studier.

Mer om Hydroquinone?
Hydrokinon har vært brukt i flere kremer for sin blekende effekt. Den bleker huden ved å forhindre nydannelse av pigment (Melanin) i huden. Man finner også Hydrokinon i en del malinger, brensler, matprodukter, oljer og i fotografiutstyr. Hydrokinon kremer er å få kjøpt reseptfritt i mange land. I Europa har man hatt en litt mer restriktiv holdning. Hovedgrunnen for dette har vært at noen får allergiske reaksjoner. Sjeldne ganger har det forekommet en hudtilstand som kalles Ochronosis med pigmentforandringer i huden. De fleste tilfellene har forekommet hos pasienter med mørk hud. Det har også vært rettet spørsmålstegn ved om kremen kan predisponere for hudkreft. Benzene er et stoff som kan føre til kreft. Det brytes blant annet ned til Hydrokinon. Derfor spekulerte mange på om Hydrokinon også kunne være kreftfremkallende. Studier på Hydrokinon i laboratoriet har vist at det kan skade DNA. Derimot har produktet vært brukt i over 50 år uten at man har funnet bekreftede tilfeller av hudkreft eller andre kreftformer som er forårsaket av Hydrokinon i kremform. Det har og vært studier der man har sett på personer eksponert for store mengder Hydrokinon i jobben sin. De har faktisk hatt lavere hyppighet av kreft enn befolkning generelt. Basert på dagens kunnskap har vi ikke informasjon som kan si at Hydrokinon fremkaller kreft. Det internasjonale byrået for forskning på kreft har klassifisert Hydrokinon som gruppe 3. Det vil si, kan ikke klassifiseres, basert på dagens kunnskap, hva gjelder kreft i mennesker. Det faktum at kremen har vært brukt i 50 år uten tilfeller av kreft virker veldig betryggende. Hudleger skriver ofte ut Hydrokinon, også i Norge, til pasienter som har hudsykdommer med pigmentforandringer. De vanligste bivirkningene vi ser i forhold til Hydrokinon er irritasjon av huden og Kontakteksem. Dette gjelder særlig pasienter som bruker Hydrokinon over lengre tid. Således er det relativt liten grunn til å bekymre seg.


Referanser

  1. Garcia A, Fulton JE. The combination of glycolic acid and hydroquinone or kojic acid for the treatment of melasma and related conditions. Dermatol Surg 1999;22:443-7.
  2. Lim JT. Treatment of melasma using kojic acid in a gel containing hydroquinone and glycolic acid. Dermatol Surg. 1999 Apr;25(4):282-4.
  3. Ellis DA, Tan AK, Ellis CS. Superficial micropeels: glycolic acid and alpha-hydroxy acid with kojic acid. Facial Plast Surg. 1995 Jan;11(1):15-21.
  4. Mitani H, Koshiishi I, Sumita T, Imanari T. Prevention of the photodamage in the hairless mouse dorsal skin by kojic acid as an iron chelator. Eur J Pharmacol. 2001 Jan 5;411(1-2):169-174.


Produkter

  • Hudprogram 2: Mot ujevn hudtone
  • Pigmanorm / Triluma (Hydroquinoe) Del på: