Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Protopic


Hva er Protopic og Elidel?

Protopic og elidel er nyere type kremer til behandling av

atopisk eksem. Virkestoffet i protopic heter tacrolimus, og
virkestoffet i elidel pimecrolimus. Der godkjent til bruk ved
moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne og barn over 2
år etter søknad og vurdering fra lege.


Når kan det være aktuelt med Protoic og Elidel?


Protopic og elidel er aktuell behandling ved moderat til alvorlig atopisk eksem der man ikke kommer til mål ved tradisjonell behandling (fuktighetskrem, kortisonkremer). Det kan også vurderes hos de som er intolerante ovenfor vanlig terapi, eller opplever hyppige oppbluss.   


Hvordan virker elidel og protopic


Mekanismene bak virkningen av protopic og elidel er ikke fullt ut kjent. Begge kremene hemmer en protein reseptor i huden som heter macrophilin-12 (FKBP-12). Dette fører til en hemming av såkalt calcineurin som igjen hemmer utskillelse av betennelsesfremmende signalmolekyler (cytokiner). Resultatet er at immunreaksjoner som fører til betennelsesreaksjoner i huden stoppes. 


Hvilke tilstander behandles med protopic og elidel


Hovedindikasjonen for disse kremene er atopisk eksem, der man ikke kommer til mål med annen behandling. Begge kremene brukes dog også for en lang rekke andre sykdommer av hudleger.


Er det noen bivirkning av kremene


De fleste har få bivirkninger, og de tolereres generelt veldig godt. En liten andel vil oppleve noe svie i huden i starten, men dette går vanligvis over etter hvert. Det er en liten økt risiko for hudinfeksjoner og virusinfeksjoner i huden. 

12-05-2016