Hudsykdommer A-Å

Psoriasis

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Psoriasis og stressPsoriasis
og stress


Vi hører ofte fra våre pasienter at de føler stress er en medvirkende faktor til oppbluss i huden. I studier rapporterer så mange som 37-78% at stress er en viktig årsak til plagene deres. Stress har vært nevnt som en trigger ikke bare for psoriasis, men også andre hudsykdommer som atopisk eksem og kronisk elveblest.


Viktigheten av stress


Studier definerer stress innen tre kategorier. (1) stressende episoder  i livet (finansielle problemer, skilsmise etc.), (2) Psykologiske eller personlige vanskeligheter og (3) mangel på nettverk rundt seg og sosial støtte. Uavhengig av hva slags stress man utsettes for, har flere studier støttet sammenhengen mellom stress og forverring av psoriasis.


Har stress og psoraisis vært studert


Ja. Det er flere studier som har sett på sammenhengen. Seville et al. Studerte 132 pasienter med psoriasis over 3 år. I løpet av perioden rapporterte 51 pasienter (39%) om en stressende episode kort tid i forkant av episode med forverring av huden. Forverringen i huden kom fra 2-30 dager etter man ble utsatt for stress. En annen forskningsgruppe ledet av Gupta et al. Fant at de som hadde tendens til psoriasis forverret av stress var mer utsatt for psoriasis i ansikt, underarmer hender og underlivet. Zacnariae et al har rapportert at pasienter med psoriasis som føler de blir verre av stress, også rapporterer at de har en mer alvorlig sykdom, enn de som ikke føler stress er medvirkende. Dette til tross for at utbredelsen av sykdommen var lik i begge grupper.


Fysiologisk effekt av stress


Den kroppslige reaksjonen på stress er aktivering og endringer i kroppens hormonelle system. Studier på pasienter med psoriais har funnet at de som rapporterer mye stress har lavere nivåer av kortisol (kortison) i kroppen, og høyere nivåer av adrenalin. I teorien kan slike endringer føre til en forverring også av psoriasis i hud.


Stress og psoriasis


Psoriasis i seg selv kan være en stor ”stressor” i livet til mange. Psoriasis kan være kosmetisk skjemmende, og gi psykologisk stress. Både angst, depresjon og sosiale vansker er rapportert hos psoriasis pasienter. Vi er bevisste på denne sammenhengen ved oslo hudlegesenter, og ser viktigheten av å få optimal behandling for psoriasis for å redusere effekten hudlidelsen har på psyken og vice versa. 

23-02-2016