Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Raynauds syndrom


Raynauds syndrom er en tilstand med unormal sammentrekning av de små blodårene i huden. Dette gir anfallsvis dårlig blodforsyning til fingre og tær. Tilstanden ble først beskrevet av legen Maurice Raynaud i 1862. Tilstanden kalles også likfingre.


Hva er symptomene på Raynauds fenomen

Den vanligste utløsende årsaken til et utbrudd med Raynauds er kaldt vær. Forandringene i huden går igjennom ulike stadier ved et vanlig utbrudd. Typisk vil fingrene først bli hvite og kalde. Dette er et tegn på at blodårene trekker seg sammen. Etter noe tid endrer fargen seg til blå etter hvert som oksygenet blir brukt opp. Fingrene blir deretter røde etter hvert som blodårene utvider seg igjen. Sammenfallende med dette opplever mange prikking, banking og smerte. En skal merke seg at ikke alle får symptomer i den rekkefølgen, og at det er store individuelle variasjoner. En sjelden gang kan øretipp, nese, brystvorter og tungen også rammes.


Hva er årsaken til Raynauds

En deler årsakene til Raynauds fenomen inn i to hovedgrupper. Ved primær sykdom finner man ingen årsak, mens ved sekundær sykdom er det en sammenheng med en annen underliggende sykdom.


Primær raynauds fenomen

Primær Raynauds fenomen er det absolutt vanligste, og man har ingen assosiert sykdom. En tror at blodkarene her er ekstra følsomme på temperaturendringer, og spesielt kaldt klima. Stress og emosjonelle faktorer kan også være medvirkende. Tilstanden rammer som regel alle fingrene og på begge hender. Det kan være familiært, og symptomene debuterer som regel før man fyller 30 år. Kvinner er mer utsatt enn menn.


Sekundær raynauds fenomen

Sekundær raynauds er langt mindre vanlig. Det er flere bindevevssykdommer som kan være assosiert. Vanligst er leddgikt, lupus og sklerodermi. En vil her også ha symptomer på den assosierte sykdommen. Det varierer om det er Raynauds eller den assosierte sykdommen som utvikler seg først.


Hvor vanlig er Raynauds

En regner med at rundt 5% av befolkningen har raynauds fenomen. Av disse vil 90% ha primær raynauds.


Hvordan stilles diagnosen

Det finnes ingen test, så diagnosen stilles basert på de typiske symptomene og funn i huden. Hvis man har andre ledsagende symptomer vil en lege vurdere utredning med tanke på assosiert sykdom.


Hvordan behandles raynauds

Alle med denne tilstande bør unngå å røyke. En vet at røyk fører til karsammentrekning, og forverrer tilstanden. Koffein kan også være en utløsende faktor. De fleste klarer seg fint med generelle råd om å holde hendene og føttene varme, og ta nødvendige forebyggende tiltak. Hvis man har uttalte plager kan en lege vurdere å bruke medisiner som bedrer blodsirkulasjonen til hendene. Mest brukt er adalate (nifedipine). Primær raynauds går ofte over av seg selv med tid, men det kan ta flere år. For sekundær raynauds avhenger det av assosiert sykdom.23-02-2016