Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

RemicadeHva er Remicade (infliximab)


Remicade er et biologisk legemiddel med virkestoffet infliximab. Virkning og egenskaper 


Remicade er et antistoff rettet mot tumor-nekrose-faktor-alfa (TNF-alfa). Remicade hemmer betennelsesreaksjonen ved psoriasis og psoriasisleddgikt. Virkningen på hudforandringene kommer vanligvis raskt i løpet av 2-4 uker. Dosering 


Remicade dosen styres av hudlege. Medikamentet kombineres ofte med metotreksat.Hvordan tar man medikamentet? 


Remicade må gis som intravenøs infusjon, og må derfor gis i sykehus eller poliklinikk. Kontroll og oppfølging 


Blodprøver og urinprøve tas i forbindelse med behandling.Bivirkninger 


De viktigste bivirkninger er tendens til luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse, bronkitt og ev. lungebetennelse. I tillegg opplever noen pasienter hodepine. Forsiktighet 


Preparatet bør ikke brukes hos gravide og ammende, og dersom en planlegger graviditet bør en ta kontakt med lege på forhånd. Ta kontakt med lege hvis du har mistanke om bivirkninger av preparatet eller du utvikler symptomer og tegn til infeksjonssykdom. Generelle regler ved medisinbruk


For mange medisiner er doseringen individuelt tilpasset. Opplys alltid legen din om at du får behandling med infliximab. Legemidler kan forsterke eller hemme hverandres virkning. Rødfør deg derfor med lege eller farmasøyt på apoteket om de forskjellige medisinene du bruker kan tas sammen. Ved uforklarlige bivirkninger som feber, tegn på blødninger i huden (blåflekker) eller neseblødning, skal du ta kontakit med lege. Om du planlegger å bli gravid, er gravid eller vil amme, spør legen om du kan fortsette med å bruke dine medisiner.

23-02-2016