Remicade

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Remicade

Hva er Remicade (Infliximab)?
Remicade er et biologisk legemiddel med virkestoffet Infliximab. 

 

Virkning og egenskaper 

Remicade er et antistoff rettet mot Tumor-nekrose-faktor-alfa (TNF-alfa). Remicade hemmer betennelsesreaksjonen ved Psoriasis og Psoriasisleddgikt. Virkningen på hudforandringene kommer vanligvis raskt i løpet av 2-4 uker. 

 

Dosering 

Remicadedoseringen styres av hudlege. Medikamentet kombineres ofte med Metotreksat.

 

Hvordan tar man medikamentet? 

Remicade må gis som intravenøs infusjon, og må derfor gis på sykehus eller poliklinikk. 

 

Kontroll og oppfølging 

Blodprøver og urinprøve tas i forbindelse med behandlingen.

Bivirkninger 

De viktigste bivirkninger er tendens til luftveisinfeksjoner som Bihulebetennelse, Bronkitt og eventuelt Lungebetennelse. I tillegg opplever noen pasienter hodepine. 

Forsiktighet 

Preparatet bør ikke brukes av gravide og ammende. Dersom graviditet planlegges bør lege kontaktes på forhånd. Ta kontakt med lege hvis du har mistanke om bivirkninger av preparatet, eller du utvikler symptomer og tegn til infeksjonssykdom.