Rupafin

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Rupafin  

Hva er Rupafin

Rupafin er et moderne antihistamin som brukes til behandling av kronisk elveblest hos voksne og ungdommer over 12 år. Det inneholder virkestoffet Rupatadin.

Hvordan tas medikamentet

Rupafin er en tablett. Dosering bestemmes av lege, og normal dose for elveblest er 1-4 tabletter daglig. Effekt vurderes ved kontroller. 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo