Schnitzler syndrom

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Schnitzler syndrom

Schnitzler syndrom er et sjelden syndrom som kan affisere huden og andre organer. Det ble først beskrevet i 1972.


Hva er årsaken til Schnitzler syndrom?

Årsaken er ukjent. En tror det er relatert til feil i et signalmolekyl med navn Interleukin 1 alfa.


Hva er symptomene?

Fra et hudperspektiv er den vanligste forandringen Elveblest (Urtikaria). I motsetning til vanlig elveblest får man her hyppige utbrudd, og vablene blir værende i huden i lengre tid (noen ganger flere dager). Noen vil også utvikle dypere hevelse i huden (såkalt angioødem). Andre forandringer som kan oppstå som del av syndromet er betennelse i ledd (Artritt), periodevis feber, forstørrede organer (lever og milt) samt forhøyede nivåer av antistoffer i blodet (IgG, IgM).


Trenger man behandling?

Schnitzler syndrom er i utgangspunktet ikke en farlig tilstand. Viktigst er at en liten andel av pasientene har en tendens til å utvikle lymfe- eller blodkreft. Av den grunn vil man ofte følges opp med kontroller hos blodspesialister. Elveblestforandringene i huden kan behandles med antihistaminer, lysbehandling eller andre medisiner mot Elveblest. Det forskes også på nye medikamenter som motvirker signalmolekylet Interleukin 1 (anakinra). 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo