FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Bruk av solkrem hos voksne i USA


En studie fra 2015 så på bruk av solkrem hos voksne i USA. Totalt 4.000 deltok i studien. Resultatene viser at 14% av menn og 30% av kvinner regelmessig brukte solkrem i ansiktet og soleksponert hud når de oppholdt seg i solen 1 time eller mer. Regelmessig bruk av solkrem var assosiert med solømfintlig hud, høy inntekt og at man har barn over 18 år. Studien indikerer at man bør øke fokus på viktighet av solkrem som forebygging av hudkreft, og spesielt hos menn. 

Holman DM, Berkowitz Z, Guy GP Jr, et al. Patterns of sunscreen use on the face and other exposed skin among US adults. J Am Acad Dermatol 2015; 73:83.