FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Kaffe og risiko for melanom


En studie fra 2015 så på sammenhengen mellom inntak av kaffe og forekomst av føflekkreft (melanom). Analysen ble utført av National Institutes of Health-American Association of Retired Persons (NIH-AARP) og inkluderte nær 450.000 deltakere. Forekomst av føflekkreft var noe lavere hos personer som drakk mer enn 4 kopper kaffe daglig. Resultatene er dog ikke konklusive, da det ikke tar i betraktning andre risikofaktorer som hudtype, UV eksponering og antall føflekker.

Loftfield E, Freedman ND, Graubard BI, et al. Coffee drinking and cutaneous melanoma risk in the NIH-AARP diet and health study. J Natl Cancer Inst 2015; 107.