FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Tofacitinib og psoriasis


En studie fra 2015 vurderte effekten av oral Tofacitinib i behandling av psoriasis. To ulike doseringer av medikamentet ble sammenliknet med enbrel sprøyter. Studien viser at høyest dose tofacitinib (10 mg to ganger daglig) var bedre enn placebo og hadde tilsvarende effekt som enbrel hos pasienter med moderat-alvorlig psoraisis. Medikamentet er et lovende nytt alternativ i fremtiden.

Bachelez H, van de Kerkhof PC, Strohal R, et al. Tofacitinib versus etanercept or placebo in moderate-to-severe chronic plaque psoriasis: a phase 3 randomised non-inferiority trial. Lancet 2015.

Papp KA, Menter MA, Abe M, et al. Tofacitinib, an oral Janus kinase inhibitor, for the treatment of chronic plaque psoriasis: results from two, randomised, placebo-controlled, Phase 3 trials. Br J Dermatol 2015.