FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Depresjon og angst hos pasienter med atopisk eksem


En studie fra 2015 ser på forekomst av psykiatrisk lidelse hos pasienter med atopisk eksem. Studien inkluderte 8.000 tenåringer og voksne med atopisk eksem som ble sammenliknet med jevnaldrende uten hudsykdommen. Pasienter med atopisk eksem hadde seks ganger høyere forekomst av depresjon og fire ganger høyere forekomst av angst. Resultatene understreker viktigheten av å ikke glemme å identifisere og evt. behandle komorbide tilstander.

Cheng CM, Hsu JW, Huang KL, et al. Risk of developing major depressive disorder and anxiety disorders among adolescents and adults with atopic dermatitis: a nationwide longitudinal study. J Affect Disord 2015; 178:60.