FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Botox mot rynker med ferdig rekonstituert onabotulinumtoxinA


Utforskerne vurderte effekten av Botox som må rekonstitueres med en ferdig rekonstituert veske (MT10109L9) botulinum toxin type A i behandling av sinterynken. Totalt 168 personer deltok i studien, og effekt ble vurdert etter 4 og 16 uker. Det var ingen signifikant forskjell i effekt mellom gruppene. Resultatene indikerer at man i fremtiden trolig vil få ferdig rekonstituert Botox, som vil gjøre behandlingen enklere for behandlere.

Kim JE, Song EJ, Choi GS et al. The efficacy and safety of liquid-type botulinum toxin type A for the managmenet of moderate to severe glabellar frown lines. Plast Reconstr Surg. 2015 Mar;135(3):732-41.